Cevaplar

2013-02-11T23:35:13+02:00

Deneysel araştırmalar Nedir
deneysel araştırmalar : bu yöntemde araştırmacı, kendi oluşturduğu bir ortamda olayın etkilerini ve değişkenlerini irdeleyebilir. etkenler, değiştirilebildiği gibi istenen durumu da getirilebilir. bu yöntemde olay denetimli koşullarda incelendiği için tek tek bütün değişkenlerin sonuç üzerindeki etkileri incelenebilir. deney yönteminin asıl amacı bir olaydaki neden sonuç ilişkisidir. daha çok laboratuar ortamında kullanılan bu yöntem doğal çevrede de uygulanabilmektedir. bu yöntemin iyi tarafı iç geçerlilik yani neden sonuç ilişkisinin ortaya çıkartılmasıdır. fakat sonuçların yapay olabilme olasılığı ve genelleştirilebilme olasılığı yani dış geçerlilik oranı düşüktür

0