Cevaplar

2013-02-12T10:06:37+02:00

Mimarlık alanında ilk Hristiyanların yaptıkları diğer önemli bir tür de yer altı kentleridir. Anadolu’da Kapadokya yöresi (Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayserinde bu kentlerin en önemlileri Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı kentleridir.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-12T10:06:47+02:00

 roma mimarisi

MÖ 1. ve MS 4. yüzyıllar arasında merkezi italya olmak üzere roma imparatorluğunun egemen olduğu akdeniz havzası ve çevresini etkileyen bir mimaridir.Kökeni Etrüsk Mimarisine dayanan Bu mimari tür, MS 4. yüzyılda hıristiyanlığın resmen kabulu ile bir hristiyan mimarisi halini almış, roma imparatoluğunun ikiye ayrılmasından sonra 15. yüzyıla kadar yaşayan doğu Roma mimarisi ise Bizans mimarisi adı ile tanınmıştır.

Soyut güzellik ve nispet arayan yunan mimarisine karşılık, Roma mimarisi faydacılık ve anıtsallık gibi, özellikleri ile dikkati çeker. yunan mimarisinin en önemli eseri mabed iken roma mimarisinin en gösterişli eserleri tiyatrolar ve hamamlar olmuştur.

Malzeme olarak beton ve tuğlanın,strüktür olarak, kemer ve kubbenin kullanılması roma mimarisinin başlıca özelliklerindendir. bu özellikler romalılara çok katlı ve büyük iç mekanlara sahip anıtsal yapılar inşaa etme imkânını vermiştir.

0