Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-12T10:51:30+02:00

İslam'da yüksek öneme haiz kelimelerden biri olan ihlas kelimesi Kitap ve sünnette yer almakta ve Müslümanların dillerinde dolaşmaktadır. Hatta Kur'an'ın surelerinden biri bu adla adlandırılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.): "O (İhlas suresi) Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir" diye buyurmuştur. Müslümanlardan ilmi araştırma yapacak olanlara, benim önerim şudur: Müslümanlar arasında dolaşmakta olan bir kelimenin doğru anlamını bilmek isteyen kimsenin, bu kelimeyi ve delalet ettiği anlamları şu üç kaynaktan araştırması gerekir:

a.Kur'an-ı Kerim

b.Tertemiz nebevi sünnet

c.Seleflerimizin, özellikle ilk üç asırda yaşamış olanların bize bıraktıkları ilmi ve fikri miras.

12 3 12