Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-12T11:06:45+02:00

Önermeler; yargı belirten, doğruluğu veya yanlışlığı herkes tarafından tartışılmadan kabul edilen ifadelerdir. Bir özne, bir yüklem ve bir bağlaçtan oluşan, doğru ya da yanlış bir mantıksal değer taşıyan ve yargı bildiren dilsel birimlerdir.

Bir önerme kısmen doğru ya da kısmen yanlış olamaz. Yani bir önerme ya tamamen doğru, ya da tamamen yanlış olmalıdır.

Bir önerme hem yanlış, hem de doğru olamaz. Yani bir önerme ya doğrudur, ya da yanlıştır.
Aşağıdaki cümlelerden her birisi birer önerme örneğidir. Çünkü bu ifadelerin tamamı birer yargı bildirir ve önermelerin kurallarına uyar:

- Ay, Dünya’nın uydusudur. > Bir önermedir ve doğruluk değeri, “doğru”dur.
- Filler; uçabilen, küçük, pembe bitkilerdir. > Bir önermedir ve doğruluk değeri, “yanlış”tır.
- Bir gün, 83 saattir. > Bir önermedir ve doğruluk değeri, “yanlış”tır

Aşağıdaki cümlelerden hiçbirisi bir önerme değildir. Çünkü bu ifadelerin hiçbirisi bir yargı bildirmez ve bir mantıksal değer ifade etmez:
- Ay, Dünya’nın uydusu mudur? > Bir önerme değildir; çünkü bir soru cümlesidir.
- Bütün filler küçültülüp birer pembe bitki yapılarak uçurulsun! > Bir önerme değildir; çünkü bir emir cümlesidir.

BİLEŞİK ÖNERMELER

 

veya,ve ,ise,ancak ve anack gbi bağlaçlarla olur.
Veya bağlacıyla elde edilen bileşik önermeler:
p=sümeyye okula gitti.
q=sümeyye gezmeye gitti.veya bağlacıyla bağlanırsa:
'sümeyye okula veya gezmeye gitti 'olur...
 veya bağlacında,  sümeyye okula veya gezmeye gitmişse sonuç doğru,okula gitmemiş gezmeye gitmişse sonuç doğru,okula gitmiş gezmeye gitmemişse sonuç doğru,okula da gezmeye de gitmemişse sonuç yanlış olur...


Ve bağlacıyla elde edilen bileşik önermeler:
p^q=sümeyye okula ve gezmeye gitti.
ve bağlacında sümeyye okula ve gezmeye gitmişse sonuç doğru,dğer durumlarda yanlıştır...


İse bağlacıyla elde edilen önermeler(koşullu önermeler)
örn:bugün pazar ise yrn pazartesidir.
koşullu önermenin tersi,karşıtı,karşıt tersi vardır.
p =>q önermeleri verilsin buna göre:
p=>q tersi:p'=>q'
p=>q karşıtı :q=>p
p=>q karşıt tersi:q'=>p'dir...
 örn:  bir açı dik açı ise ölçüsü 90 derce dir.
tersi:bir açı dik açı değilse bu açının ölçüsü 90 derce değildir.
karşıtı:bir açının ölçüsü90 derece ise bu açı dik açıdır.
karşıt tersi:bir açının ölçüsü 90 derce değilse bu açı dik açı değildir...

1 5 1