-Sosyal psikolojinin amaçlarından birisi insanın çevreyle ilgili duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu açıklamaktır. (.....…)
2-Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi Pavlov keşfetmiştir. (..…)
3-) Öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamın öğrenme üzerinde olumlu yada olumsuz etkisi yoktur. ( ......…)
4-) Öğrenmiş olduğumuz bilgilerin zamanla yok olmasına ket vurma denir. (...…)
5-) Futbol oynamayı öğrenen birinin hentbol oynamayı zor öğrenmesi pozitif transfere örnektir.(.....…)

1

Cevaplar

2013-02-12T12:06:43+02:00

1 D

2  D

3  Y

4  Y

5  D   .................................................................

0