Cevaplar

2013-02-12T12:26:21+02:00

DEYİMLER
Aba altından değnek göstermek: Sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”Sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.”

Aforoz etmek: 1. Kilise birliğinden çıkarmak. 2. Birini yakını olmaktan çıkarmak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak, ilişkileri tamamen koparmak.”Bütün köylü onu aforoz etmekte kararlı.”

Nerede akşam orada sabah: "Gece kalacağı bir yeri yok, neresi rast gelirse orada kalıp yatar" anlamında kullanılır.

ATASÖZLERİ

Çalışanı mal basar, tembeli uyku basar: Çalışkan kişi hedeflerine ve istediklerine ulaşır ve kazançlı çıkar. Çalışmayan, tembel ve keyfini düşünen kimse ise çalışmak yerine uyumayı ve boş kalmayı tercih ettiği için zarardadır, geçim sıkıntısı çeker, perişan olur, aç kalıp yoksul düşer.

KELİME

Şua: Işın Zembil: Hasırdan örülmüş kulplu torba. Desise: Aldatma oyun düzen hile   
1 5 1