1:destanlardan ve yazıtlardan TÜRK tarihinin ilk dönemlerine ait hangi bilgilere ulaşabilmekteyiz?

2:coğrafya insan hayatını nasıl etkilemektedir? 3:ülkemizin bulunduğu yer türk silahlı kuvvetlerinin önemi nasıl etkilemektedir?

4:İpek Yolu'nun toplumların sosyal ve kültürel hayatındaki rolü nedir?

5:TÜRK'lerin İSLAMİYETİ kabul etmelerinin dünya siyasi tarihi ve kültür hayatı üzerindeki etkileri nelerdir?

6:ilk TÜRK - İSLAM devletlerinin devlet yapısı nasıl oluşmuştur?

7:kutlamalar törenindeki uygulamalar TÜRK kültürünün zenginlğiyle ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

8:TÜRK kültür ve sanat anlayışının gelişiminde UYGUR ve SELÇUKLU devletlerinin rolü nedir?

9:ulusal tarihimizi öğrenmek geleceğe güvenle bakabilmemizde nasıl bir rol oynanabilir?

10:vatandaşlık hörevlerimizi yerine getirmek ülkemizin güçlü bir dünya devleti olmasında nasıl bir rol oynayabilir?

arkadaşlar sizin güzel yüreğinizin cevapları ile cevap verin lütfen bana yardım edenin ALLAH onun bütün dualarını kabul etsin ve sevdiğine kavuştursun cevaplarınızı bekliyorum lütfen çok acil...

2

Cevaplar

2013-02-12T12:56:58+02:00

Türkiye Cumhuriyeti bulunduğu yer ve jeopolitik konumu itibari ile türk silahlı kuvvetlerine çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

Ülkemizin doğu kısımlarının dağlık ve zor kış şartlarında olması yeni yetiştirilen askerlerin en zor şartlar altında dahi hayatta kalacak ve düşmanı bertaraf edecek bir şekilde eğitim almalarına sebep olmaktadır. Sarp kayalıklar, ormanlıklar, derin vadiler gibi insan pskolojisini ve bedenini zorlayacak bütün iklimsel özellikler türkiyede mevcut olduğundan askerimiz sürekli en zor şartlar altında dahi üstün başarılara imza atmasının sebeplerinden biride budur.

 
1 4 1
En İyi Cevap!
2013-02-12T13:22:33+02:00

elimden gediği kadar yardım etmeye çalışacağım ... umarım yardımı olur

1-destanlardan ve yazıtardan türklerin nerede yaşadıklarına , naasıl bir yaşam sürdüklerine ve gelir kaynağı olarak nelerle uğraştklarına ulaşabiliriz. 

2- coğrafya iklim, yer şekilleri , bitki örtüsü vb. şeylerdir . bu gibi şeyler insan hayatında insanların gelir kaynaklarını belirler. tarım hayvancılık vb. 

3-bu soruda ne denilmek istendiğini pek anlayabilmiş değilim . ancak ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır .doğudaki yükselti oranı biraz kötü etkilese de genel olarak iyi . yalnız bu soruyu ben pek anlayamadım :( 

4-ipek yolu batıdan doğuya ipek vb birçok madde taşınan ticret yolunun adıdır . bu ticaret yoluyla aslında doğudan batıya kültür alışverişi de sağlanmaktadır . 

5-İslamı kabul ettikten sonra İslamı dünyaya yaymak için yeni yeni yerler fethedip İslam coğrafyasını ve kültürünü dünyaya yaymışlardır.

6-lk Türk - İslam devletlerinde İslâm’dan önceki Türk devletlerinde olduğu gibi ülke hükümdar ailesinin ortak malı kabul edilmiştir.Ülke hükümdar tarafından yönetilirdi.Bu ; devlet yönetiminin monarşi olduğunu gösterir.

7-kutlama ve törenlerdeki çeşitlilik kültürümüzü ne kadar zengin olduğunun gösergesidir . Türk kültürü zengin bir kültürdür. 

8-uygur devleti yerleşik hayata geçen ilk türk devletidir. konargöçer bir yaşama sahip olmadıkları için sanat anlayışları da çok gelişmiştir . 

9-ulusal tarihimiz yani türk tarihi , köklü ve bir o kadar da zengin bir tarihtir . çok eksi zamanlardan beri türkler vardır ve hep olacaktır . 

10-daha çağdaş bir tplum oluruz.

 

 

umarım yardımım olmuştur birkaç soruda alıntı yaptım ama diğerlerini kendim yazdım . bölelikle ben de geçen yılın tekarını yapmış oldum :) umarım yardımı olur sana :)

4 4 4