Cevaplar

2012-10-08T18:50:19+03:00

Osmanlı döneminde halk şairleri için kullanılırdı.

eski türklerde kopuz çalıp şiir söyleyen kişilere verilen isim.

 Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe büyücü din adamı,

Şaman inanışına göre yeryüzünde yaşayıp, alt ve üst dünyaya yolculuk yapar.


0
2012-10-08T19:03:54+03:00

Baksı ve Ozan: eski türklerde kopuz çalıp şiir söyleyen kişilere verilen isim. kopuz bir çeşit sazdı sanırsam.
Şaman: ilksel dinlerde doğaüstü varlıklarla ilişki kurduğuna inanılan, gelecekle ilgili bilgi veren antika peygamberliğinin ilksel biçimi.
 Kam: Şaman yerine de kullanılır. 
 

1 5 1