Cevaplar

2013-02-12T14:05:04+02:00
Teknolojik Gelişmeler Doğayı Nasıl Etkiler?


Dünya atmosferini karbon dioksit gazından binlerce kat daha fazla ısıtma potansiyeli bulunan gazın, düşünüldüğünden 4 kat daha yaygın olduğu ortaya çıktı.NASA destekli bir ölçüm ağını kullanan araştırmacılar, 2006 yılında atmosferdeki nitrojen triflorid (NF3) gazı miktarının daha önce düşünüldüğü gibi 1200 ton değil, 4200 ton olduğunu buldular. Gazın atmosferdeki miktarının 2008 yılı için 5400 ton olduğu ve her yıl bu miktarın yaklaşık %11 oranında arttığı belirtiliyor.

 Küresel ısınmaya katkısı karbon dioksit gazından 17.000 kat daha fazla olan nitrojen triflorid gazının en önemli kaynağı sıvı kristal (LCD) düz ekranlar ve elektronik mikro devreler. Bu bileşenlerin eskiden çok yaygın kullanılmıyor olması nedeniyle, 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü kapsamında emisyonları izlenmesi gereken gazlar arasında nitrojen triflorid yer almıyor. Ancak, bu gaz hem en iyi bilinen sera gazı olan karbon dioksitten daha etkili hem de atmosferde kalma süresi karbon dioksitten 5 kat daha fazla.

Şimdilik yapılan tek şey, yalnızca nitrojen triflorid gazı salımı verilerinin toplanması. Ancak, önümüzdeki yıllarda Kyoto Protokolü’ne alternatif olarak hazırlanacak yeni protokolde, izlenmesi gereken gazlar listesinde yerini alacağı düşünülüyor. Dahası, bunun gerçekleşmesi için, iklim bilimciler ve çevreciler ellerinden geleni yapacaklar gibi görünüyor. Bu hareketin LCD ekran üreticilerinin canını ne kadar yakacağıysa henüz belirsiz.

0
2013-02-12T14:05:27+02:00

OLUMLU ETKİLERİ

Mal ve hizmetlerin üretimini arttırdı.

Teknolojik gelişmeler hem üretilen malların miktarını hem de insanları için yapılan hizmetlerin ve kalitesi arttırır.Örnek olarak el tezgahlarından atölye modern fabrikalara geçiş teknolojik makinalar üretimi destekler.

Yeni iş sahaları oluşur

Teknolojik gelişmeler beraberinde yeni iş sahalarını oluşturur.Örnek cep telefonu ve bilgisayar alanında meydana gelen gelişmeler beraberinde yedek parça tamir vb sektörlerin gelişmesini tetiklemiştir.İnternet yeni bir sektör olarak karşımıza çıkar.

Daha yüksek bir hayat standardı ortaya çıkar

Teknolojik gelimeler insanlar için büyümek ve dünyaya açılmak gibi imkanlar sunar insanların pazar kapasitesi büyür mevcut teknolojik gelişmeler ve hizmetler yeni iş sahaları yeni kazançlar demektir .Bütün bu gelişmeler tüketimi arttırır buda insanların gelir yapılarına yansıyarak yaşam standartlarını yükseltir…

Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş gücü miktarını azaltır.

Bu madde özellikle gelişmiş ülkelerde bir avantaj olarak karşımıza çıkar çünkü bu ülkelerde işgücü sıkıntısı vardır özellikle nüfus yapıları da dikkate alınırsa avantajdır.İş gücü sıkıntısı olan yerlerde üretimi desteklemek için mevcut teknolojik gelişmeler üretimi hızlandırır iş gücü açığını kapatarak üretimi destekler..

OLUMSUZ ETKİLERİ

Çevre sorunları

Teknolojik gelişmeler beraberinde yeni çevre sorunlarına yol açar.Hızlı üretim eğer ki mevcut kalite ortamını oluşturamazsa beraberinde çevre kirliliği doğal dengenin bozulması gibi sonuçlar doğurur.

İşsizlik

Ülke nüfus yapısı düşünüldüğünde kalabalık nüfus yapısına sahip ülkelerde teknolojik gelişmeler beraberinde işgücü açığını kapatarak işsizliğe yol açar.Yine bölgelerdeki teknolojik gelişmeler ve göç sonrası mevcut bölge göç eden nüfusu kaldıramaz sonuç yine işsizliktir.

Doğal kaynakların tükenmesi

Teknolojik gelişmeler seri üretimi destekler insanların yaşam standartları için üretilen ürünler tüketimi hızlandırır.Bütün bu üretim faaliyetleri için kullanılan doğal kaynakların daha hızlı ve daha çok kullanılması dünyadaki doğal kaynak rezervini hızlandırır.Petrol üretimindeki artış doğal gaz tüketimi ,yeşil alanların orman alanlarının tahrip edilmesi örnek verilebilir.

Sosyal ve psikolojik sorunlar

Hızlı gerçekleşen teknolojik gelişmeler toplumun bu teknolojik gelişmelere yak uyduramaması çeşitli psikolojik sorunları beraberinde getirir. Örnek internet kullanıcıların bunu saplantı haline getirip gününün büyük kısmını bilgisayar başında geçirmesi,Cinnet geçirme vakalının artması

1 2 1