Cevaplar

2013-02-12T14:49:01+02:00

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Ve (yine) kendilerine: "İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin" denildiğinde: "Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler. Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler. 


(BAKARA SURESİ / 13)


Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız? 


(BAKARA SURESİ / 44)


Bunun için de: "Ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun" demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız. 


(BAKARA SURESİ / 73)


Siz (müslümanlar,) onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah'ın sözünü işitiyor, (iyice algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı. 


(BAKARA SURESİ / 75)


İman edenlerle karşılaştıklarında "İman ettik" derler; kendi başlarına kaldıkları zaman ise, derler ki: "Allah'ın size açtık (açıkladık)larını, Rabbiniz katında size karşı bir belge olsun diye mi onlarla konuşuyorsunuz? Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" 


(BAKARA SURESİ / 76)


Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? 

0
2013-02-12T14:52:23+02:00

 


E te'murunen nase bil birri ve tensevne enfusekum ve entum tetlunel kitab, e fe la ta'kilûn. 

Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız?  (BAKARA suresi 75. ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
E fetatmeune ey yu'minu lekum ve kad kane ferikum minhum yesmeune kelamellahi summe yuharrifunehu mim ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemûn. 

Siz onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah'ın sözünü işitiyor,akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı. 

(BAKARA suresi 76. ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
Ve iza lekullezine amenu kalu amenna, ve iza hala ba'duhum ila ba'din kalu etuhaddisunehum bi ma fetehallahu aleykum li yuhaccukum bihi inde rabbikum, e fe la ta'kilûn. 

İman edenlerle karşılaştıklarında «iman ettik» derler; birbiriyle kendi başlarına kaldıkları zaman ise, derler ki: «Allah'ın size açtık (açıkladık) larını, Rabbiniz katında size karşı bir belge olsun diye mi onlarla söyleşiyorsunuz? Hâlâ akıllanmayacak mısınız?»  (BAKARA suresi 170. ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
Ve iza kıle lehumut tebiu ma enzellellahu kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena, e ve lev kane abauhum la ya'kilune şey'ev ve la yehtedûn. 

Ne zaman onlara: «Allah'ın indirdiklerine uyun» denilse, onlar: «Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız» derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulmamış idiyseler? 

(BAKARA suresi 171. ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
Ve meselullezine keferu ke meselillezi yen'iku bi ma la yesmeu illa duaev ve nidaa, summum bukmun umyun fe hum la ya'kilûn. 

Küfre sapanların örneği çağırma ve bağırmadan başka bir şeyi duymayana haykıranın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler. 

 (BAKARA suresi 242. ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum ta'kilûn. 

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; umulur ki akıl erdirirsiniz.   (BAKARA suresi 269. ayet) (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
Yu'til hikmete mey yeşa', ve mey yu'tel hikmete fe kad utiye hayran kesira, ve ma yezzekkeru illa ulul elbâb. 
Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. 

(ÂLİ IMRÂN suresi 65. ayet) (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)
Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi ibrahime ve ma unziletit tevratu vel incilu illa mim ba'dih, e fela ta'kilûn. 

«Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?» bulmam ve abdest almam uzun sürdü 
0