Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-12T14:49:59+02:00

Oğuz Kağan destanı M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Hun 
hükümdarı Mete’nin hayatı etrafında şekillenmiştir. Bütün Türk destanlarında 
olduğu gibi bu destanın da ilk şekli günümüze ulaşmamıştır. Bugün, elimizde Oğuz 
destanının üç varyantı bulunmaktadır. XIII ile XVI yüzyıllar arasında Uygur 
harfleriyle yazılmış ve islâmiyetten önceki inancı yansıtan varyantın ilk örneği 
temsil ettiği kabul edilebilir. XIV. yüzyıl başında yazıldığı bilinen 
Reşîdeddîn’in Câmiüt-Tevârih adlı eserinde yer alan Farsça Oğuz Kağan Destanı 
islâmî varyantların ilkini temsil etmektedir. Oğuz Kağan Destanının üçüncü 
varyantı ise XVII. yüzyılda Ebü’l-Gazî Bahadır Han tarafından Türkmenler 
arasındaki sözlü rivayetlerden ve önceki yazmalardan faydalanarak yazılmıŞTIR

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-12T14:50:35+02:00

MESAJ OLARAK GÖNDERDİMM

1 5 1