Cevaplar

2013-02-12T16:51:45+02:00

Osmanlı sultanına isyanla, başkaldırma ile başlayan ilk işaret Amasya Genelgesi ile ortaya çıkmıştır. Amasya Genelgesi’nde yer alan, “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözü, her ne pahasına olursa olsun, bağımsızlığı sağlama yolunda milletçe verilen bir kararın ifadesidir. Amasya Genelgesi vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını ele alması konusunda halkı isyana, başkaldırmaya davet olduğu kadar milletçe yapılacak programı, uygulanacak politikayı da gösteriyordu. Amasya Genelgesi’nde, milliyetçilik, millî egemenlik ve millî bağımsızlık ilkeleri, Millî Mücadelenin esasını, özünü teşkil etmiş, bir fikir akımı ve bir sosyal politika prensibi olarak milleti harekete getiren güç olmuştur.

0