Cevaplar

2013-02-12T15:51:33+02:00

17- Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan biri değildir?
A) Öğüt vermek B) Soru sormak
C) Dinlemek D) Yargılamak
18-Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?
A) Görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmayın.
B) Konuşurken karşınızdaki kişiye iltifat edin.
C) Ne zaman susmak gerektiğini bilin.
D) Biri sizinle konuşurken işinizle meşgul olmayın.
19- Kamuoyu, toplumu ilgilendiren bir sorun üzerine belli zamanda, tartışmalı konu karşısında, bu konu ile ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına egemen olan kanaattir.
Günümüzde olay ve yorumları kısa bir sürede çok büyük kitlelere ulaştıran ve kamuoyunun oluşmasında en etkili unsur aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Kitle iletişim araçları B- Cep telefonları C- Afişler D- Tiyatrolar 
20- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?
A- Yaşadığımız kentin, ülkenin dışında olup bitenlerle ilgili olarak bize ulaştırdığı bilgilerle, bunlardan haberdar olmamızı sağlar.
B- Bireylerin toplumdaki diğer birey, grup, hatta ulusların belirli sorun veya konulara ilişkin görüşleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur
C- Kitle iletişim araçları sadece eğlence programları sunarak, kitlelerin eğlenme ihtiyaçlarını ucuz ve kolay yoldan karşılamalarını sağlar.
D- Kitle iletişim araçları bireylerin içinde yaşadıkları toplum ve toplumun sorunları hakkında daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlar.
21- Kitle iletişim araçları, toplumda haber ve bilgilerin toplanmasını ve dağıtımını sağlayan araçlardır. Yaşadığımız kentin, ülkenin dışında olup bitenlerle ilgili olarak bize ulaştırdığı bilgilerle, bunlardan haberdar olmamızı sağlayan kitle iletişim araçları bu yönüyle hangi işlevini yerine getirmiş olur?
A- Güdüleme İşlevi B- Kültürel Gelişmeyi Sağlama İşlevi
C- Eğlendirme İşlevi D- Haber ve Bilgi Verme İşlevi


1 5 1