Cevaplar

2013-02-12T16:10:08+02:00

NÜKLEOTİTLERNükleotitler çok çeşitli biyokimyasal süreçlerde yer alan, düşükmoleküler ağırlıklı hücre içi moleküllerdir. Bilinen en önemli özellikleri pürin ve pirimidin nükleotitle-rinin hücresel DNA ve RNAmoleküllerini oluştur­malarıdır. Pürin ribonükleotitlerinin yine yaşam aktivitesi açısından büyük önem taşıyan yüksek enerjili ATP moleküllerinin kaynağı olduğunu da belirtmek gerekir. Adenin nükleotidi aynı zaman­da Önemli koenzimlerin yapısında da yer alır. Piri­midin nükleotitleriyse nükleikasitlerin monomer üniteleri olmalarının yanı sıra karbonhidrat me­tabolizmasında ve lipidbiyosentezlerindeyer alan yüksek enerjili ara moleküller oluştururlar. Nük-leozitler, pürin ya da primidin bazlarının bir şeker molekülüyle friboz ya da deoksiriboz) birleş­mesiyle oluşan yapıdır. Örneğin adenozin nükleozidi, adenin ve D-ribozun birleşmesinden oluşur. Nükleotitlerse nükleozitîerin şeker yapısındaki bir ya da daha fazla serbest hidroksil grubunun fosforillenmesiyle oluşan yapılardır. Örneğin adenozin monofosfat (AMP) nükleotidi adenozin ve fosfattan oluşur.Pürin ve pirimidinlerin doğada oluşan serbest baz biçimleri nükleozit ve nükleotit olarak bulunan biçimlerinden daha fazla oranda bulunurlar..

1 5 1
2013-02-12T16:10:32+02:00

NÜKLEOTİTLER: Nükleotitler çok çeşitli biyokimyasal süreçlerde yer alan, düşükmoleküler ağırlıklı hücre içi moleküllerdir. Bilinen en önemli özellikleri pürin ve pirimidin nükleotitle-rinin hücresel DNA ve RNAmoleküllerini oluştur­malarıdır. Pürin ribonükleotitlerinin yine yaşam aktivitesi açısından büyük önem taşıyan yüksek enerjili ATP moleküllerinin kaynağı olduğunu da belirtmek gerekir. Adenin nükleotidi aynı zaman­da Önemli koenzimlerin yapısında da yer alır. Piri­midin nükleotitleriyse nükleikasitlerin monomer üniteleri olmalarının yanı sıra karbonhidrat me­tabolizmasında ve lipidbiyosentezlerindeyer alan yüksek enerjili ara moleküller oluştururlar. Nük-leozitler, pürin ya da primidin bazlarının bir şeker molekülüyle friboz ya da deoksiriboz) birleş­mesiyle oluşan yapıdır. Örneğin adenozin nükleozidi, adenin ve D-ribozun birleşmesinden oluşur. Nükleotitlerse nükleozitîerin şeker yapısındaki bir ya da daha fazla serbest hidroksil grubunun fosforillenmesiyle oluşan yapılardır. Örneğin adenozin monofosfat (AMP) nükleotidi adenozin ve fosfattan oluşur.Pürin ve pirimidinlerin doğada oluşan serbest baz biçimleri nükleozit ve nükleotit olarak bulunan biçimlerinden daha fazla oranda bulunurlar..

0