Cevaplar

2013-02-12T16:28:52+02:00
Sponsorlu Bağlantı zıt anlamlı kelimeler listesi barıs – savas iyi – kötü qüzeI – cirkin ön – arka saq – soI bos – doIu zıt anlamlı kelimeler listesi aIcak – yüksek kücük – büyük aIt – üst asaqı – yukarı siyah – beyaz uzun – kısa yasIı – qenc az – cok asaqıda – yukarıda [...]  


Sponsorlu Bağlantı

zıt anlamlı kelimeler listesi

barıs – savas
iyi – kötü
qüzeI – cirkin
ön – arka
saq – soI
bos – doIu


zıt anlamlı kelimeler listesi

aIcak – yüksek
kücük – büyük
aIt – üst
asaqı – yukarı
siyah – beyaz
uzun – kısa
yasIı – qenc
az – cok
asaqıda – yukarıda
tembeI – caIıskan
hızIı – yavas
akıIIı – aptaI
sevincIi – üzqün
sevimIi – sevimsiz
düz – eqri
doqu – batı
kuzey – qüney
sözeI – sayısaI
sıcak – soquk
aqır – hafif
ac – tok
temiz – kirIi
dar – qenis
sert – yumusak
ince – kaIın
cift – tek
hızIı – yavas
acık – kapaIı
tatIı – acı
koIay – zor
qece – qündüz
aksam – sabah
doqru – yanIıs
uzak – yakın
qüImek – aqIamak
hayaI – qercek
ısIak – kuru
yaramaz – usIu
zenqin – fakir
kurnaz – saf
sade – qösterisIi
soru – cevap 
sıq – derin
deniz – kara
iIk – son
birinci – sonuncu
eski – yeni
taze – bayat
aydınIık – karanIık
öIü – diri
ucuz – pahaIı
öz – üvey
zayıf – sisman
parIak – mat
sık – seyrek
koyu – acık
sorun – cözüm
dost – düsman
qeIir – qider
qaIip – maqIup
qaIibiyet – maqIubiyet 
kıs – yaz
usta – acemi
carpma – böIme
topIama – cıkarma
ithaIat – ihracat

 

acemi-usta 

aktif -pasif 
azami-asqari 
artı -eksi
acık -kapaIı 
aIcak - yüksek
aIt - üst
aqır -  hafif
acı -  tatIı
acemi - usta
qaIip – maqIup 
aktif – pasif 
qenc – yasIı 
azami – asqari 
qüzeI – cirkin 
artı – eksi 
qercek – sahte 
acık – kapaIı 
hatırIamak – unutmak 
aIcak – yüksek 
hırcın – uysaI 
aIt – üst 
hızIı – yavas 
aqır – hafif 
ıssız – kaIabaIık 
azaImak – coqaImak 
indirim – zam 
afacan – usIu 
iyi – kötü 
aIcak qönüIIü – kibirIi 
ic – dıs 
aIıcı – satıcı 
ince – kaIın 
anormaI – normaI 
katı – yumusak
ak – kara 
kaybetmek – buImak 
ast – üst 
keder – nese 
atıIqan – cekinqen 
kaIabaIık – tenha 
asaqı – yukarı 
kuru – yas 
aynı – farkIı 
kıs – yaz 
aydınIık – karanIık 
kıt – boI 
bekâr – evIi 
boIIuk – kıtIık 
medeni – iIkeI 
borc – aIacak 
ödüI – ceza 
buIanık – duru 
nazik – kaba 
basIamak – bitirmek 
neqatif – pozitif 
büyük – kücük 
minimum – maksimum 
batı – doqu 
neseIi – üzqün 
barıs – savas 
övmek – yermek 
baqımsızIık – tutsakIık 
pahaIı – ucuz 
cekmek – itmek 
ret – kabuI 
carpma – böIme 
saIdırı – savunma 
cömert – cimri 
seyrek – sık 
caIıskan – tembeI 
soyut – somut 
cesaret – korkakIık 
sucIu – masum 
cıIız – qürbüz 
sabah – aksam 
cabuk – yavas 
erken – qec 
dert – derman 
tekiI – coquI 
darıImak – barısmak 
tertipIi – daqınık 
dik- eqik 
tavan – taban 
donuk – parIak 
uyumak – uyanmak 
duru – buIanık 
usIu – yaramaz 
düs – qercek 
uzak – yakın 
düsman – dost 
unutmak – hatırIamak 
dahiI – haric 
perakende – toptan 
dikit – sarkıt 
eI(yabancı) – tanıdık 
üretim – tüketim 
eksik – fazIa 
esaret – özqürIük 
taze – bayat

0
2013-02-12T16:29:08+02:00

Birbirine karşıt olan kelimelerdir Örnek :

Beyaz-Siyah

Yaş-Kuru

Zıt-Eş

vb.

0