Cevaplar

2013-02-12T17:31:58+02:00

Örnek:
Bir sınıftaki erkek öğrencilerin  kız öğrencilere oranı 4/5'tir.Erkek öğrenciler 12 kişi olduğuna göre kız öğrencilerin sayısını bulunuz.
Örnek:Örnek:

Bir orantıda dışlar çarpımı ile içler çarpımı birbirine eşittir.
Örnek:


Bir orantıda içler de dışlar da yer değiştirebilir.


ORANTI ÇEŞİTLERİ

1. DOĞRU ORANTI

İki değişkenden biri artarken diğeri de artıyorsa ya da değişkenlerden biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu tür orantılara doğru orantı denir.Doğru orantıda aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

Örnek:Bir aile günde 4 ekmek tüketiyor.Bu ailenin bir haftada kaç ekmek tükettiğini bulunuz.
Çözüm:

Yukarıdaki problemde değişkenlerden biri artarken diğeri de artmıştır.

Örnek:
Sabit hızla hareket eden bir otomobil 7 satte 490 km yol alıyor.Bu otomobilin 3 saatte kaç km yol alacağını hesaplayınız.
Çözüm: 

Yukarıdaki problemde değişkenlerden biri azalırken diğeri de azalmıştır.İki değişkenden biri artarken diğeri azalıyorsa ya da değişkenlerden biri azalırken diğeri artıyorsa bu tür orantılara ters orantı denir.Ters orantılı çoklukların çarpımları sabittir.

0