Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-12T17:27:09+02:00

Organik bileşikler genellikle yanıcıdır.İnorganik bileşikler yanıcı değildir. Organik bileşiklerin erime noktaları genellikle düşüktür.(300oC'nin altındadır.)İnorganik bileşiklerin ise genellikle yüksektir. Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler,inorganiklerin çoğu suda çözünürler. Organik bileşiklerin çoğunun yapısı iyonik değildir,inorganikler ise iyonik yapıdadır. Organik bileşiklerde izomerizm büyük rol oynar.İnorganikler de izomerizm yoktur. Organik bileşiklerin oluşumunda katalizörlerin  rolü büyüktür.Farklı katalizörler kullanılarak aynı maddelerden farklı bileşikler oluşturulabilir. Organik bileşiklerle yapılan reaksiyonlar fazla ısı ve zaman gerektiriler ,inorganik bileşiklerin reaksiyonları daha hızlıdır. Organik bileşiklerin dansitesi genellikle düşüktür. Organik bileşikler ile inorganik bileşikler arasındaki  bu farklılıklar karbon atomunun periyodik cetveldeki yerinden kaynaklanır.
1 5 1
2013-02-12T17:27:16+02:00

organik:taze iyi malı olan temiz ii şartlarda yetişmiş gerçek gibi yani inorganiği bilmiyorum.

1 5 1