1-Asit ve bazlar bir araya geldiklerinde ............ verir ? 2-........... ele kayganlık hissi verir? 3-Nötr maddelerin .......... yedidir? 4-Fenolftalein ............ bir maddedir ? baz, indikatör ,nötralleşme tepkisi ,pH, çözelti bu kelimeler arasındann hangisiiidirrr ????

1

Cevaplar

2013-02-12T17:32:18+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

nötralleşme tepkimesi/bazlar/pH/indikatör

3 3 3