Cevaplar

2013-02-12T17:42:27+02:00

Kaşgarlı mahmut mu ? gazneli mahmut mu?

 

0
2013-02-12T17:44:10+02:00

hanig mahmuttan bah sediyom?

0