1-İlk güneş tavimini düzenleyen topluluk kimdir?

2-354 günlük zaman dilimi hangi takvimdir?

3-miladi takvimin geliştirmesinde katkıda bulunan roma imparotoru kimdir?

4-ilk ay takvimini düzenleyen topluluk?

5-takvimlerinin başlangıçı olarak ilk olimpiyatların yapıldığı yılı kabul eden topluluk?

6-türklerin islamiyeti kabul ettikten sonra kullanmaya başladığı takvim?

7-tarihte orta asyada yaşayan türk toplulukları tarafından kullanılmış takvim? Bu sorulara çözene artı puan :D

1

Cevaplar

2013-02-12T18:05:06+02:00

1-Mısırlar.

2-?

3-?

4-Sümerler.

5-?

6-Hicri.

7-12 hayvanlı türk takvimi.

16 3 16