Cevaplar

2012-10-08T19:11:47+03:00

müzik notaların melodi haline getirilmiştir
dans : müziğe göre ritmik hareketlerdir 
edebiyat: sözle yapılan yazı sanatıdır şiirler yazarlar romanlar bunlara örnektir.
mimari: görsel yönden belirli oranla yapılmış eserlerdir. 

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-08T19:13:06+03:00

1 - Edebiyat: Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer

Edebiyat:
Kalem
Kağıt
Silgi

2 - Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir

Resim Malzemeleri:
Boya(kalem,suluboya, guaş, yağlı boya, akrilik boya, mum boyası, pastel boya, kök boya)
Resim defteri
Resim kağıdı
Fırça çeşitleri
Kalem
Mürekkep
Palet
Silgi
Tuval

3 - Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir

Heykel Malzemeleri:
Mermer
Beton
Betonarme
Kil
Kalıp çeşitleri
Oyma, kırma, kesme vb araçlar

4 - Mimarlık: İnsanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar, camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler Sanatçılarına mimar adı verilir

Mimarlık Malzemeleri:
Mermer
Beton
tahta
vb yapı malzemeleri
Oyma, kırma, kesme vb araçlar

5 - Musiki (Müzik): Sesleri melodi haline getirme sanatıdır Müzik, pek çok bölümlere ayrılır Musiki bestecilerine musıkişinas denir

Müzik Malzemeleri:
Müzik aletleri

6 - Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak temsil edilmesi sanatıdır Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir

Tiyatro malzemeleri:
Kostüm
sahne
yardımcı araç
Dekor araçları

7 - Dans: Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir Pek çok çeşitleri vardır

Dans mazemeleri:
kostüm
müzik

alıntıdır

2 3 2