Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-12T18:22:23+02:00

Tümleme İşlemi

Örnek: E = {a, b, c, 1, 2, e} ve A = {2, a, e} kümeleri verilsin.

Bu iki kümeyi Venn şemasında gösterelim.

Çözüm: A kümesinin elemanlarının hepsi E kümesinin içindedir.

Buna göre şema şöyle olmalıdır:

Venn şemasında boyalı olarak verilen küme A kümesinin tümleyenidir.

A kümesinin tümleyeni sembolle “ A′ ” şeklinde gösterilir.

 

Evrensel kümeyle bir kümenin farkına, o kümenin tümleyeni denir. Bir kümeyle, tümleyeninin birleşimi evrensel kümeyi verir.
0