Cevaplar

2013-02-14T17:02:21+02:00

Bu makalenin amacı bir müziksel terapi modeli olarak Etkileşimli Ritim Tekrarı Alıştırması
[ERTA]’nın otistik spektrum bozuklukları olan çocuklardaki problem davranışların azaltılmasındaki
etkilerini sorgulayan deneysel çalışmanın sonuçlarını tartışmaktır. Bu makalede kullanılan veriler, birbirinden
farklı problem davranışları olan iki katılımcı çocuk ile gerçekleştirilen uygulamalardan ve ailelerin
çocuklardaki problem davranışlara odaklı gözlemlerinden elde edildi. Çocuklarla gerçekleştirilen ERTA
uygulamalarından elde edilen başarı düzeylerine ait veriler ailelerinin gözlemlerinden elde edilen problem
davranış değişimlerine ait verilerle karşılaştırıldı. Sonuçta, ERTA uygulamalarının, otistik spektrum
bozuklukları olan çocuklardaki problem davranışların azaltılmasında etkili olduğu görüldü.

0