Cevaplar

2013-02-12T18:40:51+02:00
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Türkiye kuzey yarımkürededir. 
B) Büyük su kütlelerine okyanus denir. 
C) Hz İsa’nın doğduğu güne çağ denir. 
D) İklim insanların kıyafetlerini etkiler. 2. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Baş meridyene Ekvator denir. 
B) İzmir karasal iklim görülen bir ilimizdir. 
C) Sümerlerin en önemli şehri Ur’dur. 
D) Karasal iklimin bitki örtüsü makidir. 3. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 3. “Haritalardaki küçültme oranına ………… denir.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır? 
A) Ölçek 
B) Metre 
C) Grafik 
D) Oran 4. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 4. Ekvatorun güney ve kuzeyinde, Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla geçirilen dairelere ne ad verilir? 
A) Meridyen 
B) Paralel 
C) Dönence 
D) Kutup 5. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 5. Aşağıdaki illerimizden hangisinde yıllık yağış oranı en çoktur? 
A) İzmir 
B) Antalya 
C) Ankara 
D) Sinop 6. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 6.Aşağıdaki illerimizin hangisinde mevsimler arasındaki sıcaklık farkı en yüksektir? 
A) Adana 
B) Ordu 
C) Erzurum 
D) Edirne 7. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 7. Dünya üzerindeki bir yerin Enlem ve boylam bakımından konumuna ne ad verilir? 
A) Harita konumu 
B) Matematiksel konum 
C) Fiziksel konum 
D) Sayısal konum 8. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 8. Türkiye aşağıdaki hangi meridyenler arasında yer alır? 
A) 26-45 derece doğu, 
B) 26-45 derece batı, 
C) 36-42 derece doğu, 
D) 36-42derece batı, 9. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 9. Yurdumuz hangi paraleller arasında yer alır? 
A) 26-45 derece kuzey paralelleri. 
B) 36-42 derece kuzey paralelleri. 
C) 26-45 derece güney paralelleri. 
D) 36-42 derece güney paralelleri. 10. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 10. Aşağıdaki ölçeklerin hangisi ile yapılan bir harita kağıt üzerinde daha fazla yer kaplar? 
A) 1/10.000 
B) 1/200.000 
C) 1/500.000 
D) 1/1.000.000 11. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 11. Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan haritada daha az ayrıntı gösterilir? 
A) 1/10.000 
B) 1/200.000 
C) 1/500.000 
D) 1/1.000.000 12. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 12. 1453 yılı kaçıncı yüzyıldadır? 
A) 14.yy 
B) 15.yy 
C) 16.yy 
D) 13.yy 13. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 13. Karain mağarası hangi ilimiz sınırları içerisinde yer aları? 
A) Adana 
B) Mersin 
C) Antalya 
D) Yozgat 14. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 14. Hititler’in soylularından oluşan meclise ne ad verilirdi? 
A) Anal 
B) Fibula 
C) Pankuş 
D) Tiran 15. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 15. Parayı bulan Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangsidir? 
A) Asurlular 
B) Urartular 
C) Sümerler 
D) Lidyalılar
0
2013-02-12T18:44:01+02:00
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Türkiye kuzey yarımkürededir. 
B) Büyük su kütlelerine okyanus denir. 
C) Hz İsa’nın doğduğu güne çağ denir. 
D) İklim insanların kıyafetlerini etkiler.
2. 
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Baş meridyene Ekvator denir. 
B) İzmir karasal iklim görülen bir ilimizdir. 
C) Sümerlerin en önemli şehri Ur’dur. 
D) Karasal iklimin bitki örtüsü makidir.
3. 
3. “Haritalardaki küçültme oranına ………… denir.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır? 
A) Ölçek 
B) Metre 
C) Grafik 
D) Oran
4. 
4. Ekvatorun güney ve kuzeyinde, Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla geçirilen dairelere ne ad verilir? 
A) Meridyen 
B) Paralel 
C) Dönence 
D) Kutup
5. 
5. Aşağıdaki illerimizden hangisinde yıllık yağış oranı en çoktur? 
A) İzmir 
B) Antalya 
C) Ankara 
D) Sinop
6. 
6.Aşağıdaki illerimizin hangisinde mevsimler arasındaki sıcaklık farkı en yüksektir? 
A) Adana 
B) Ordu 
C) Erzurum 
D) Edirne
7. 
7. Dünya üzerindeki bir yerin Enlem ve boylam bakımından konumuna ne ad verilir? 
A) Harita konumu 
B) Matematiksel konum 
C) Fiziksel konum 
D) Sayısal konum
8. 
8. Türkiye aşağıdaki hangi meridyenler arasında yer alır? 
A) 26-45 derece doğu, 
B) 26-45 derece batı, 
C) 36-42 derece doğu, 
D) 36-42derece batı,
9. 
9. Yurdumuz hangi paraleller arasında yer alır? 
A) 26-45 derece kuzey paralelleri. 
B) 36-42 derece kuzey paralelleri. 
C) 26-45 derece güney paralelleri. 
D) 36-42 derece güney paralelleri.
10. 
10. Aşağıdaki ölçeklerin hangisi ile yapılan bir harita kağıt üzerinde daha fazla yer kaplar? 
A) 1/10.000 
B) 1/200.000 
C) 1/500.000 
D) 1/1.000.000
11. 
11. Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan haritada daha az ayrıntı gösterilir? 
A) 1/10.000 
B) 1/200.000 
C) 1/500.000 
D) 1/1.000.000
12. 
12. 1453 yılı kaçıncı yüzyıldadır? 
A) 14.yy 
B) 15.yy 
C) 16.yy 
D) 13.yy
13. 
13. Karain mağarası hangi ilimiz sınırları içerisinde yer aları? 
A) Adana 
B) Mersin 
C) Antalya 
D) Yozgat
14. 
14. Hititler’in soylularından oluşan meclise ne ad verilirdi? 
A) Anal 
B) Fibula 
C) Pankuş 
D) Tiran
15. 

15. Parayı bulan Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangsidir? 
A) Asurlular 
B) Urartular 
C) Sümerler 
D) Lidyalılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c 2c 3a 4b 5d 6c 7b 8a 9b 10a 11d 12b 13c 14c 15d

0