Cevaplar

2013-02-12T18:41:21+02:00

lügat-i divan kaşgarlı mahmut yapmıştır

1 4 1
2013-02-12T18:41:25+02:00

Kaşgarlı Mahmut'un Araplara Türkçe öğretmek
amacıyla 1072-1074 yıllarında yazdığı
"Divan-ı Lûgati't-Türk" (Türk Dilleri Sözlüğü)

1 5 1