1)Sözlü edebiyat ürünleri, .......... dönemde oluşmaya başlamıştır.

2)Mitolojik ögeler, dönemin yaşama biçimiyle, .......... ilişkilidir.

3)......... .......... ürünleri, mitolojik ögelerin nesilden nesile aktarımında önemli bir role sahiptir.

Sırasıyla boşlukları doldurur musunuz ?

1

Cevaplar

2012-10-08T19:24:37+03:00

1)divan

2)eadbiyat

3)destan

0