Cevaplar

2013-02-12T19:57:21+02:00

İskendername, divan edebiyatında, iskender'in yaşamını, serüvenlerini anlatan mesnevilerin genel adı. Bunun ilk örnekleri fars edebiyatında görülmektedir. Konu, İlkin, Firdevsi'nin Şehname'sinde bir bölüm içinde ele alınmış; bağımsız olarak da ilk kez Gencell Nizami tarafından işlenmiştir; daha sonra Husrev-i Dehlevi, Cami vb. de aynı konuda yazmışlardır. Türk edebiyatında ilk olarak Ahmedi, daha sonra Cemali (XV. yy.), Hayati Çelebi (XV. yy.) vb. de birer iskendername yaz-mışlardır. Bunların içinde en ünlüsü ye en önemlisi, Ahmedi'nin yazdığı (1390) iskendername' dir (bas. 1983).

1 5 1
2013-02-12T19:58:15+02:00

İskendername: Büyük İskender’in yaşamının ve savaşlarının anlatıldığı mesnevidir. Yapıtta ayrıca; astronomi, fen, matematik ve toplumbilim ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

2 3 2