Cevaplar

2013-02-12T20:19:21+02:00

Tabtuk dergahından feyizler alan
Yanan Yunus idi,o derviş Yunus... 
Gönlünü derya,ummanlara salan, 
Dalan Yunus idi,o derviş Yunus... 
*** 
Gezer idi; iki Arşı alayı, 
Sevgi ile yoğururdu mayayı, 
Barış, Hoşgörü bir edip davayı, 
Bulan Yunus idi,O derviş Yunus 
*** 
Yetmiş üçe hep, bir nazar eyleyen, 
Herdem Hakkı hakikatı söyleyen , 
Aşk elinden kendin heder eyleyen, 
Kanan Yunus idi, o dervişYunus ... 
*** 
O bilmezdi kin ile kem hiddeti, 
Diler idi;Kahhar Haktan mededi, 
Şu fani dünyaya mehil vermedi, 
Canan Yunus idi,O derviş Yunus. 
*** 

0
2013-02-12T20:19:25+02:00

SEVMET DE HOŞ SEVİLMEK DE

Aldırmadan derde gama
Sevmek de hoş sevilmek de
Dünya fani derler ama
Sevmek de hoş sevilmek de

Husumet def olup gitsin
Hoşgörü her şeye yetsin
Haset, nefret, öfke bitsin
Sevmek de hoş sevilmek de

Asıla edersek rucu
Elbet kaçmaz ipin ucu
Ayırmadan şucu bucu
Sevmek de hoş sevilmek de

Soruyorsan gaye nedir
Atan kalbe aşk dedir
Bu his hak dan hediyedir
Sevmek de hoş sevilmek de

0