Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-12T20:19:32+02:00

Bizans: İslamiyet in doğuşu sırasında Bizans ın resmi dini Hristiyanlık idi
Sasâniler: İran da ve iran tesirinde kalan ülkelerde hakim din Zendüştlük (Mecûsilik) idi
Göktürkler: İslamiyetin doğuşu sırasında Türkler çeşitli din ve kültürlerle çevrili bir sahada yaşıyorlardı Bu nedenle Hristiyanlık, Zerdüştlük, Budizm, Manihaizm ve Yahudilik gibi dinlerle temasları vardı Türklerin bir kısmı bu dinlerden bazılarını kabul etmesine rağmen, hiçbirini sahip oldukları inanç ve geleneklerle bağdaştıramamışlardır Göktürkler kainatın yaratıcısı olarak tek ve ebedi kabul ettikleri Gök Tanrıya inanıyorlardı
Hindistan: Hinduizm en yaygın dindi Kast sistemini benimseyen bu dinde en yüksek mevkide Brahmanlar bulunmaktaydı Hinduizmin katı kast sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine bir tepki olarak doğan Budizm Hindistan da fazla etkili olmamıştır
Çin: Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm dinleri hâkimdi
Japonya: 
Konfüçyüslük, Taoizm, Budizm ve Japon milli dini olan fiintoizm dinleri hakimdi fiinto tanrıların yolu demektir Bu dinde tabiat kuvvetlerine ve atalara tapınma vardır 


1 5 1