Cevaplar

2013-02-12T20:21:07+02:00

http://egitimedair.net/index.php/turkce/1562-yazi-turleri burda çok güzel anlatmış 

Romanlar çeşitli türlere ayrılır;

Tarihi Roman: Tarihi her hangi bir olayı işleyen romanlara denir.
 Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romanlara denir.
 Psikolojik Roman: Psikolojik derinlemeleri işleyen romanlara denir.
 Macera Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romanlara denir.
 Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romanlara denir
 Polisiye Roman: Dedektif hikâyelerini anlatan romanlara denir.

HİKÂYE

ü    Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayları anlatan  kısa olay veya durumlara denir.

ü    Tek bir olay vardır.

ü    Şahıs kadrosu romana göre dardır.

ü    Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır. 
İki tür hikâye görülür;

ü    a)  Olay Hikâyesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin’dir. 
b)   Durum Hikâyesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır. Türk edebiyatında Sait Faik Abasıyanık’tır

MASAL

ü    Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.

ü    Olaylar hayal ürünüdür.

ü    Yer ve zaman belli değildir.

ü    Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.

ü    İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.

ü     Konunun sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

ü    Eğiticilik esastır

ü    Her milletin masalları kendi örf ve adetlerini yansıtır.

ü    Olaylar miş'li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.                          

    MAKALE

ü    Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.

ü    Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.

ü    Öne sürülen düşüncelerin kanıtlanma zorunluluğu vardır.

ü      Dil açık olmalı.

ü    Her konuda makale yazılabilir.

ü    Gazete ve dergilerde yayımlanır.

DENEME

ü    Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.

üYazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava hâkimdir.

üSamimi bir dil kullanılır.

üYazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.

üYazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.

üNurullah Ataç "Deneme, ben ülkesidir" der.

üHer konuda deneme yazılabilir.

üTürün ünlüleri, Ahmet Haşim, N. Ataç, Suut Kemal Yetkin, A. Hamdi Tanpınar, Selahattin Eyüboğlu.

FIKRA

     Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.

üGazete yazısıdır.

üDüşünceleri kanıtlama zorunluluğu yoktur.

üDil günlük kullanılan dildir.

üOkuyucuyla sohbet ediyormuş havası hâkimdir.

üEn tanınmış fıkracılar; Falih Rıfkı, Haşim, Ahmet Rasim H. Cahit Yalçın, Peyami Safa.

SOHBET

üYazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılardır.

üHerkesi ilgilendiren konular seçilir.

üCümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir.

üYazar, sorulu-cevaplı  cümlelerle konuşuyormuş hissi verir.

üİçtenlik, samimilik, doğallık sohbetin özelliklerindendir. 

üEn tanınmış sohbetçiler; Ahmet Rasim, Şevket  Rado, Atilla İlhan.

1 5 1