Cevaplar

2013-02-12T20:27:28+02:00

http://www.bilimveteknoloji.org/evren-ve-yaratl/1169-okyanus-akintlari.html

Burdan bak :)

0
2013-02-12T20:28:43+02:00

Sıcak su akıntıları, etkili oldukları bölgelerle ilişkili olarak özel isimler alır. 
Örneğin; Kuzey Atlantik’te Körfez (Gulf Stream); 
Kuzey Pasifik’te Kuroşivo; 
Güney Atlantik’te Brezilya;
 Güney Pasifik’te Doğu Avustralya;
 Hint Okyanusu’nda Agulhas ve Mozambik. 
Tüm bu akıntılar, genellikle dar, günde 40-120 km hızla yol alan ve düzgün uzanışlı akışlardır. Batı sınır akıntıları, genellikle okyanus yüzeyinden 1,000 m derinliğe kadar inen, en derin yüzey akıntılarıdır. Doğu sınır akıntıları, yüksek enlemlerden ekvatora doğru akan soğuk akıntılardır. 
Özellikle Kuzey Yarımkürede, Kuzey Pasifik, Körfez ve Kuzey Atlantik akıntıları, orta enlem karalarının batı kıyılarında (Britanya Adalarındaki ve batı Avrupa’nın büyük bölümünde) ılıman ve nemli bir etki yaratır. Bu nedenlerle, Ocak ayı ortalama sıcaklık değerleri karşılaştırıldığında, aynı enlemlerde bulunan Londra, New York’tan daha sıcaktır. 

Soğuk su akıntıları da, bulundukları bölgelere göre özel isimler alır. 
Örneğin, Kuzey Atlantik’te Kanarya; 
Kuzey Pasifik’te Kaliforniya; 
Güney Atlantik’te Benguela; 
Güney Pasifik’te Peru (Humboldt);
 Hint Okyanusu’nda Batı Avustralya. 
Tüm bu akıntılar, genellikle geniş ve 3-7 km/gün hızla deniz yüzeyinde hareket eden (sığ) akışlardır. 
 
Soğuk su akıntılarının en belirgin etkisi ise, yıl boyunca sıcak olan tropiklerde ya da yaz aylarında orta enlemlerde gözlemlenir. Örneğin, soğuk Kaliforniya akıntısının etkisi altındaki Güney Kaliforniya’nın subtropikal kıyısındaki yaz sıcaklıkları, ABD’nin aynı enlemlerdeki doğu kıyılarında kaydedilenlerden 6 °C daha soğuktur.

0