Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-12T20:28:29+02:00


2. Mahmutun Yaptığı Yenilikler
Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli’de devlet aleyhine güç ve saygınlık kazanan Ayanları İstanbul’a çağırarak 1808’te Senedi İttifak sözleşmesini imzalamıştır. Bu senet uygulanamamıştır.

Niazam-ı Cedid yerine Sekban-ı Cedid adında bir ocak kurdu. Eşkinci Ocağını kurdu. ( Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.) Yeniçeri ocağı kaldırdı (Vaka-ı Hayriye-1826) Divan örgütü kaldırılarak bakanlıklar kuruldu. Müsadere sistemini kaldırdı. Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu kurdu. ( Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını oluşturdu.) Sadece Deniz Mühendishanesi mezunlarının kaptan olması kararlaştırıldı. Posta ve karantina örgütü kuruldu. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı. Tımar sistemi kaldırıldı. Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi. Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı. İlköğretim zorunlu oldu. Rüştüye (ortaokul) gibi orta dereceli okullar açıldı. 1821’de Tercüme odası adı ile ilk yabancı dil okulu açıldı. Eğitim amacıyla Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi. İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı. Polis teşkilatının temelleri atıldı. Yurt dışına çıkışta pasaport uygulaması başlatıldı. Avrupa tarzında müzik serbest bırakıldı. Yerli malların kullanılmasına teşvik edildi. Dar-üş Şura’yı Bab-ı Ali kuruldu.(Devlet memurlarının terfi ve yargı işleridir) Askeri işleri düzenlemek amacı ile askeri şura oluşturuldu. Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen; Harbiye Mektebi, Mekteb-i Marriffi Adliye, Mektebi Tıbbıye açıldı. Askeri İdadi (askeri lise) açıldı. Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için, Osmanlı tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı. Mehteran bölüğü kaldırılıp yerine Mızıka-ı Hümayüm kuruldu. 1826 da Tıphane-i Amire (askeri tıp okulu) açıldı.turkeyarena.net Enderun kaldırıldı, yerine devlet memurları yetiştirilen okullar kuruldu. Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu (1837) (Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlığı ve icraatların denetlendiği başlıca müessese.) Medreselerin yanı sıra pek çok Avrupa tarzı okul açıldı. (Böylece eğitim alanında ikilik ortaya çıktı. Kültür çatışmaları oluştu.) Çuha fabrikası kurulmaya çalışıldı. İngilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı. (1838) ( Osmanlı bu anlaşmadan sonra, Avrupanın açık pazarı haline gelmiştir.) 1836 da Anadolu ve Rumelide Müşirlikler kurulmuş ve Redif birlikleri bunlara bağlanarak müşirler hem idari hemde askeri yetkiler üstlenmiştir.
1 5 1
2013-02-12T21:44:55+02:00

Yeni kurtarma yazılımı şekilde iş iş önemli değişiklikler üreten geliştirilmiştir. Bunlardan biri tipik bir yedekleme baş ağrısı ortadan kaldırır Çevrimiçi Server Yedekleme, olurdu. Yedekleme otomatikleştirmek ve bir tıklama fare düğmesi ile güvenli bir yedekleme için off-site verileri kaldırmak için yeteneği artık bir gerçektir. Başlangıçta pahalı görünebilir, ancak çevrimiçi yedekleme teknolojisi, bir şirketin mevcut telekom hatları Online yedekleme sunucu tüm bu geleneksel maliyet faktörleri ortadan kaldırır. Kullanır beri yakından bakmak, bu anlaşılabilir bir durumdur 
Günümüzde her saat gider. Maksimum hız evrimine Teknoloji çalışma maksimum hız verimliliği için çözüm sunuyor. Hiçbir şey sürekli bağlantı ve internet sağlayıcısı erişim kalmadan bir bilgisayar ve en kalmadan yapılabilir. İkincisi size sadece iyileşme arzu sorunların yaşanması ya, işinize yolda sürekli olması için yardım bilgi ve online programlar büyük bir anlaşma sunuyor. Eğer yardım ve yardım sağlayan bu online hizmetler, biri Online Backup Services. 
Online Server Yedekleme internet kullanarak, uzak bir bilgisayara seçilen dosyaların yükleme otomatikleştirir ve dosyaları geri yüklemek için yeteneğine sahiptir yazılımını kullanıyor. Bunu satın almak ya da olmadığını belirlemek, böylece çoğu sağlayıcıları ücretsiz deneme süresi sunuyor. Online hizmet sağlayıcısı Yedeklemek istediğiniz PC veya sunucu üzerinde yüklü olması gerekmektedir yazılımı ile size sunar. 
yazılımı yedekleme ve yedekleme programı kurmak için dosyaları seçmenize olanak verir. Daha sonra, veri aktarımını hızlandırmak ve gerekli depolama alanı miktarını azaltmak ve servis sağlayıcı veri merkezinde sunucu yüklenen sıkıştırılmış nihai Sosyal hak hırsızlarının, onu korumak için normalde şifreli olacak. 
online yedekleme hizmeti kullanmak isteyen durumda , Eğer online yedekleme kullanacak ilk kez, uzun bir zaman alacağını bilmek zorunda. Bu yedeklemek istediğiniz veri miktarına bağlıdır çünkü Tabii ki, hayır tam zamanı vardır. Genellikle birkaç saat meselesi olduğunu, ama aynı zamanda yazılım, seçtiğiniz veri yedekleme sona ermeden depolama veri değil sadece, çünkü, birkaç gün olabilir, ama aynı zamanda şifrelemek, sıkıştırmak ve uzaktan üzerine kopyalamak olabilir sunucusu. 
Veriler sorunu bir kuruluşun felaket kurtarma ve iş sürekliliği planları kritik bir bileşeni haline gelmiştir. Veri iş sadece temeli değil, hayati bir yeri doldurulamaz stratejik varlık kalır. Kayıp veri kurtarma giderek başarısız stratejileri ile karşı karşıya kalan, afet planlaması profesyonel başka bir alternatif ama yeni kurtarma çözümleri için bakabilirsiniz.

0