Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-12T21:13:04+02:00

Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz.
Anlamı: "Her şey zamanında yapılırsa kişi kazançlı olur" anlamında bir söz.

Abanın kadri, yağmurda bilinir.
Anlamı: "Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı geldiğinde değeri artar. Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler" anlamında bir söz.

Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.
Anlamı: "Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler" anlamında bir söz.

Acele işe şeytan karışır.
Anlamı: "Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur" anlamında bir söz.


Acemi katır kapı önünde yük indirir.
Anlamı: "Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar" anlamında bir söz.

Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına.
Anlamı: "Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur.Bunu da genellikle bilmeyerek yapar" anlamında bir söz.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Anlamı: "Hayatta birçok problemlerle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar,bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar" anlamında bir söz.

 

Ağaç kökünden yıkılır.
Anlamı: "Toplulukların bozulmasında topluluğun başınba bulunan kişi çok etkilidir" anlamında kullanılan bir söz.

Ağaç yaşken eğilir.
"Terbiye ve eğitimin etkili olması için küçük yaşta bu eğitime başlamak gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

Ağaca balta vurmuşlar "sapı bendendir" demiş.
Anlamı: "Bir kişi veya topluluğa en büyük zararı yine o kişi veya topluluk ile çok yakın ilişkide olan kişi veya kişler verir" anlamında kullanılan bir söz.

Ağacın kurdu içinde olur.
Anlamı: "Toplumlarda kötü veya erdemsiz kişiler ortalarda gözükmez, saklanırlar" anlamında kullanılan bir söz.

0