Cevaplar

2013-02-12T21:16:20+02:00

http://www.ossmat.com/index.php/sinavcozumleri/konulara-gore-cikmis-sorular/matematik-konulari/379-koklu-sayilar-sorulari.html

0
2013-02-12T21:17:21+02:00
1) =? İşleminin sonucu kaçtır?

a)2,4 b)3,6 c)6,8 d)5,2

-2,5+0,9+0,8+3,2=0,7+1,7=2 ,4


2) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)6 b)5 c)3 d)2

3.+-2.=(3+1-2).=2.

3) = ? İşleminin sonucu kaçtır? 
a) b) c) d) 4)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)40 b)10 c)30 d)20 
5) ) = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)1 c)3 d)4

(2.-3.+2. -1.).=
(- ).=1

6)  =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)15 b)25 c)5 d)35 

(3.-).(3.+ )=
(3)2-()2=9.2-3=15

7)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)2 b)3 c)5 d)6
5+3-10+7=(15-10).=5

8) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-8 b)-2 c)-6 d)-9

3-4-7=-8

9) = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a) b) c) d) 10)  = ? İşleminin sonucu kaçtır?
a)10 b)20 c)30 d)40 
11) =? İşleminin sonucu kaçtır? 
a)3 b)2 c)4 d)5
12) +9.-10.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-5 b)-13 c)-10 d)-15

32. +45-90. =77-90=-13. 

13) 10.+16.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)15 b)24 c)12 d)13

10.0,8+16.0,25=8+4=12

14) +4.+=? İşleminin sonucu kaçtır? 
a)   15)  kareköklü sayısını a. şeklinde yazınız?
a)6 b)5 c)4 d)3
16) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)0,7 b)0,3 c)0,2 d)0,5
17) .(+)+.(+)=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)12 b)42 c)32 d)22 

4+6+3+9=22

18) +-=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)0,7 b)0,3 c)0,4 d)0,5

0,4+0,7-0,8=0,4-0,1=0,3

19) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)4 b)3 c)6 d)8
20) 8.++3.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)30 b)40 c)88 d)118 

48.+40.+30=118. 


21) 4.+6.+10.=? İşleminin sonu cu kaçtır?
a)12,2 b)7 c)14,4 d)15,5

4.0,5+6.0,9+10.0,7=2+5,4+ 7=14,4

22) 6.+2. -3.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)3,9 b)9,6 c)4,8 d)2,4

6.+2.-3.=

23) -+=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)9 b)10 c)8 d)11

=+
=10-=10–1=9

24) =? İşleminin sonucu kaçtır?
a)5,6 b)0,8 c)1,2 d)3,425) ++-3.=? İşleminin sonucu kaçtır?
a)-0,6 b)-0,4 c)-0,8 d)-0,2

0,4+0,7+0,8-3.0,9=1,9-2,7=-0,8
0