Cevaplar

2013-02-12T21:18:04+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1. Beyza, yanda şekli verilen basit elektrik devresinde maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Pili çıkarıp yerine farklı metaller bağlamalıdır

B) Teli bir yerinden koparıp araya farklı metaller bağlamalıdır

C) Ampulü çıkarıp yerine farklı maddeler bağlamalıdır

D) Teli bir yerinden koparıp araya bir ampul daha bağlamalıdır

2. Yeni alınmış bir elektrikli aletin kullanım kılavuzunu okumanın en önemli yararı nedir?

A) Boyutlarını öğrenerek, onu yerleştirebileceğimiz makul bir yer belirlemek

B) Yapım aşamalarının ve devre şemasının nasıl olduğunu öğrenmek

C) Kullanımında dikkat edilecekleri öğrenip kaçak ve çarpmalara karşı önlem almak

D) Her yönden fotoğraflarını görerek detaylıca incelemek

3. “Sürtünme kuvveti, cismin hareketini zorlaştıran bir kuvvettir”.

Sürtünme kuvveti ile cismin hareketi arasındaki ilişki, elektrik enerjisinin hareketi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) Yalıtkan                                                   B) Duy

C) Direnç                                                     D) Direnç ölçer

1.

 

Yukarıda verilen elektrik devresinde ampulün parlaklığını önce artırıp, belli süre sonra parlaklığını tekrar azaltmak için sırasıyla hangi işlemler yapılmalıdır?

A) Reosta bir süre bekledikten sonra önce  -x yönünde, sonra  +x  yönünde hareket ettirilmelidir

B) Reosta  +x  yönünde hareket ettirilip bir süre bekledikten sonra  -x  yönünde hareket ettirilmelidir

C) Reosta bir süre bekledikten sonra önce  +x yönünde, sonra  -x  yönünde hareket ettirilmelidir

D) Reosta  –x  yönünde hareket ettirilip bir süre bekledikten sonra  +x yönünde hareket ettirilmelidir

 

3.

 

Aynı metalden yapılmış, kalınlıkları eşit olan şekildeki K, L, M tellerinin dirençleri arasındaki ilişki nasıldır?

A) K>L>M                                                     B) M>K>L

C) L>M>K                                                    D) M>L>K

 

4.

 

Yukarıdaki sembolik gösterimi verilen elektrik devresi hangisidir?

 

 

5.    I. Pil        II. Duy     III. Ampul      IV. İletken tel          V. Anahtar

Basit bir elektrik devresi kurabilmek için yukarıda verilen devre elemanlarından en az kaçının kullanılması yeterli olur?

A) 2                                                               B) 3

C) 4                                                                              D) 5

 

6.

 

Yukarıdaki şekiller aynı maddeden yapılmış olup uzunlukları eşittir.

Hangi şeklin direnci en küçüktür?

A) Kare                                                         B) Daire

C) Üçgen                                                     D) Dörtgen

 

7. Hangisi maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluğu ifade eder?

A) Anahtar                                                   B) Direnç

C) Duy                                                          D) Yalıtkan

 

8.

 

Yukarıdaki basit elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için (?) işaretli yere hangisi eklenmelidir?

A) Ampul                                                      B) Direnç

C) Anahtar                                                   D) Pil

 

9. Aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır?

 

 

10. Eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?

 

 

11.

 

Yukarıdaki hangi iki harfin direnci birbirine eşittir?

A) C-G                                                          B) C-E

C) G-E                                                          D) E-U

 

12.

 

Şeyma, yukarıdaki gibi 4 farklı elektrik devresi kurarak ampulü yakmak istiyor.

Şeyma’nın kurduğu bu elektrik devrelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 1                                                               B) 2

C) 3                                                                              D) 4

 

13. Hangisi elektrik çarpmalarına karşı alınabilecek bir önlemdir?

A) Yıpranmış priz, fiş veya kablo kullanmak

B) Elektrikli aletleri çalışır durumdayken hareket ettirmek

C) Bozuk olan cihazları tamir etmeye çalışmak

D) Elektrikli aletleri kullanılmadıkları zaman kapalı tutmak

 

14. Hangi elektrik devresindeki ampul ışık verir?

 

 

15. Hangi devredeki ampul en parlak yanar?

 

 

 

16. ve 17. soruları aşağıdaki şekillere göre cevaplandırınız

 

 

 

16. Telin kesitinin, ampulün parlaklığına etkisini araştırmak isteyen bir kişi, hangi iki maddeyi kullanmalıdır?

A) K-L                                                            B) M-N

C) N-P                                                          D) M-P

 

17. Telin uzunluğunun, ampulün parlaklığına etkisini araştırmak isteyen bir kişi, hangi iki maddeyi kullanmalıdır?

A) K-N                                                          B) L-M

C) K-P                                                          D) L-N

 

 

18. ve 19. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız

 

 

18. İletkenin direncinin iletkenin uzunluğuna bağlı olarak nasıl değiştiğini test etmek isteyen bir gözlemci hangi iki teli karşılaştırmalıdır?

A) K-L                                                            B) L-M

C) M-N                                                         D) K-N

 

19. İletkenin direncinin iletkenin cinsine bağlı olarak nasıl değiştiğini test etmek isteyen bir gözlemci hangi iki teli karşılaştırmalıdır?

A) K-L                                                            B) L-M

C) M-N                                                         D) K-N

 

20.

 

Bir gözlemci telin cinsinin ampulün parlaklığına etkisini araştırmak istiyor.

Bunun için yukarıda verilen devreye ek olarak hangi devreyi kullanmalıdır?

 

 

21.

 

Hande yukarıdaki iki devreyi kurduktan sonra ampullerin parlaklıklarının aynı olmadığını fark etmiştir.

Bunun nedeni olarak;

I. Kullanılan telin cinsi

II. Kullanılan telin kesiti

III. Kullanılan telin uzunluğu

hangisi ya da hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I                                                     B) Yalnız III

C) I ve II                                                        D) II ve III

 

1 1 1