Cevaplar

2013-02-12T21:25:00+02:00

Soru 1Özdeşlik Soruları
Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşlik değildir?
1.Sorunun Çözümü
Verilen eşitliklerdeki özdeşlikleri düzenleyerek özdeş olup olmadıklarına bakalım.

Soru 2Özdeşlik Soruları
2.Sorunun Çözümü

Soru 3Özdeşlik Soruları
Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşliktir?
3.Sorunun Çözümü

Soru 4Özdeşlik Soruları
Aşağıdaki modelden elde edilebilecek özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir?4.Sorunun Çözümü

Soru 5Özdeşlik Soruları
5.Sorunun Çözümü
Bu tür sorularda, sorulan ifadenin parantez karesini alarak sonuca ulaşabiliriz.
İki terim toplamının karesi formülü aşağıdaki gibidir.

Soru 6Özdeşlik Soruları
6.Sorunun Çözümü
x - y = 5 eşitliğinin her iki tarafının karesi alındığında istenilen ifade ortaya çıkacaktır.

Soru 7Özdeşlik Soruları
7.Sorunun Çözümü

Soru 8Özdeşlik Soruları
8.Sorunun Çözümü
Verilen ifadeleri çarparak eşitini bulabiliriz. Dağılma özelliğine dikkat ediniz.

Soru 9Özdeşlik Soruları
9.Sorunun Çözümü
Verilen ifadeleri çarparak eşitini bulabiliriz. Dağılma özelliğine dikkat ediniz.

Soru 10Özdeşlik Soruları
10.Sorunun Çözümü
D seçeneğinde verilen cebirsel ifadeleri çarpacak olursak;

Sayı ile sayı çarpılır. İki negatif tam sayının çarpımı pozitiftir. Aynı harfli ifadeler birbirleri ile çarpılır. Tabanları aynı olduğu için üsler toplanır.

 
1 5 1