Cevaplar

2013-02-12T21:24:26+02:00
Kebap-cı...kebapçı, Yavaş-ca...yavaşça, Ayak-cak...ayakçak, ayak-da...ayakta, yurt-dan...yurttan, ses-deş...sesteş, yap-dı...yaptı, aç-dır...açtır, at-gı...atkı, seç-gin...seçkin, çalış-gan...çalışkan, kıs-gaç...kıskaç... kitap-da kitapta...
0
2013-02-12T21:26:48+02:00

* Kebap-cı...kebapçı,
* Yavaş-ca...yavaşça,
* Ayak-cak...ayakçak,
* ayak-da...ayakta,
* yurt-dan...yurttan,
* ses-deş...sesteş,
* yap-dı...yaptı,
* aç-dır...açtır,
* at-gı...atkı,
* seç-gin...seçkin,
* çalış-gan...çalışkan,
* kıs-gaç...kıskaç...
* kitap-da kitapta... yardım olduysa iyi

0