Cevaplar

2013-02-12T22:43:15+02:00

Mikroorganizmaların besin istekleri yüksek yapılı
organizmalara kıyasla genel olarak daha azdır.
Değişen çevre şartlarına göre metabolizmalarını
kolayca değiştirirler.
Mikroorganizmalar gelişmek ve çoğalabilmek için
su,
enerji kaynağı,
azot kaynağı,
vitaminler ve
minerallere gereksinim duyarlar.

0