Cevaplar

2015-12-23T11:03:30+02:00
Fosil yakıtların yakılıp atmosfere karışmasıyla asit yağmurları oluşmaktadır. Özellikle sanayi tesislerinde ya da büyük kuruluşlarda yakılan kömür ve petrol gibi madenlerin yakılması asit yağmurlarının oluşumunu hızlandırmaktadır.Havada oluşan asit yağmurları yeryüzüne düştüğünde nehirlere ve göllere de düşer. Bu da nehirlerin ve göllerin asit oranlarının artmasına ve nehirlerde, göllerde yaşayan canlıların sağlıkları zarar görür.Kentlerdeki ve kent dışındaki tarihi eserlerimiz de asit yağmurlarından etkilenir ve zarar görerek özgün olma özelliğini kaybedebilir.Asit yağmurlarının diğer bir zararı ise, topraklara verdiği zarardır. Asit yağmurları toprağa düşerek toprağın vitaminlerini zararlı hale getirir ve verimliliğini azaltır, bitkiler topraktan beslenirken zarar görürler. Ayrıca toprakta yaşayan canlıların da zarar gördüklerini söylemek gerekir.Asit yağmurlarının etkilediği insanlarda da çeşitli hastalıklar kendini göstermektedir. Örneğin, asit yağmurunun etkilediği insanlarda solunum yolları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklar çıkmaktadır.Asit yağmurlarından korunabilmek için alınabilecek önlemler;Enerji üretiminde termik santrallerinin kullanım miktarları daha da azaltılarak yenilenebilir kaynakların kullanılmasına özen gösterilmelidir.Orman yangınları engellenmelidir ve ağaçsız alanlar ağaçlandırılarak yeşil alanlar arttırılmalıdır.İnsanlar şehir içi ulaşımlarında bireysel araçlarını değil toplu taşıma araçlarını kullanmalıdırlar.Kaçak kömürler havayı daha fala kirletmektedir. Bu nedenle kaçak kömür kullanımı yapılmamalıdır.Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılarak havaya verdikleri zarar en aza indirgenmelidir.İnsanlar araçlarının bakımlarını zamanında yaptırmalıdırlar.
0