Cevaplar

2013-02-12T22:27:07+02:00

Bakteriler ve mavi-yeşil algler (cyanobakterler aslında alg değil, birer bakteri olarak sınıflandırılırlar), Monera aleminin üyeleri. Bu alemin en önemli özelliği de, zarla çevrili gerçek organellerinin bulunmaması. Çekirdek ve ribozom gibi yaşamsal önemi evrensel olan organeller, bu canlılarda bir organel içinde değil, sitoplazmada belli bölgelerde yoğunlaşmış içerikler halinde bulunuyorlar. Ayrıca bakteriler, enerji üretimi için çok daha farklı yollar kullanmaları nedeniyle, mitokondri enzimlerine ve dolayısıyla mitokondri organeline gereksinim duymuyorlar. Zaten bakterilerin mitokondri taşımamaları da, endosimbiyoz kuramının ana çıkış noktalarından biri. (Bkz. Endosimbiyotik kuram nedir?)

Memelilerin alyuvarları, genç haldeyken tüm organelleri taşıyorlar. Ergin hale geçtiklerindeyse, solunum gazlarının bağlanması ve taşınması için yeterli yüzey alanını oluşturabilmek amacıyla çeşitli organellerini yitiriyorlar. Mitokondri de, yitirilen bu organellerden biri. Ergin memeli alyuvarları, enerji üretimlerini de hücre sitoplazmasında bulunan enzimler yardımıyla yürütülen glikoliz ve laktik asit fermentasyonu yollarıyla sürdürüyorlar.

0