Cevaplar

2012-10-08T19:43:37+03:00

- Posta
- Telgraf
Telefon
- Faks
- Gazete
- Radyo
- Televizyon
Uydular
Bilgisayarlar

Bu araçların başlıca amacı haber ve bilgi vermektir Aynı zamanda eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar da taşır İletişim araçlarının gelişimi teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucudur Teknolojik gelişim iletişime sürat ve kolaylık sağlamış aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir
Günümüzde toplumsal varoluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu varoluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır


1 1 1