Cevaplar

2013-02-12T22:28:20+02:00

Eş Anlamlı Kelimeler

Öğrenci-Talebe 
Öğretmen-Muallim 
Dizi-Sıra 
Zırnık-Metelik

Problem-Sorun 
Siyah-Kara 
Soru-Sual 
Cevap-Yanıt 
Yel-Rüzgar 
İşçi-Amele 
Sevinç-Mutluluk 
Rüya-Düş 
Aş-Yemek 
Doğa-Tabiat 
Esir-Tutsak 
Vazife-Görev 
Öykü-Hikâye 
İlave-Ek 
İstikbal - Gelecek 
Yetenek- Beceri 
Yaşlı- İhtiyar 
Siyah- Kara 
Okul- Mektep 
Önder-Lider 
Hısım-Dost 
Hasım-Düşman 
Ana-Temel-Esas 
Dilek-İstek-Arzu 
Armağan-Hediye 
Cimri-Pinti 
Siyah- Kara 
Önder -Lider 
Hısım- Dost 
Güç -Kuvvet 
Dizi- Sıra 
Kıyı – Kenar 
Tümce- Cümle 
Akıl- Us 
Ulus- Millet 
Asır- Yüzyıl 
Yılmak- Bırakmak 
İmtihan-Sınav 
Küçük-Ufak 
İhtiyar-Yaşlı 
Kirli-Pis 
Kuvvetli-Güçlü 
Çabuk-Acele 
Yılmak-Bıkmak 
Atik-Seri 
Resim- Fotoğraf 
Elbise -Esbap 
Yurt-Vatan 
Yanıt-Cevap 
Tümce-Cümle 
Ulus-Millet 
Sözcük-Kelime 
İhtiyar-Yaşlı 
Sebep-Neden 
Arzu-İstek 
Kalp-Yürek 
Uygarlık- Medeniyet 
İdare - Yönetim 
İdadi - Lise 
Sorumluluk- Mesuliyet 
Dam- Çatı 
Abece – Alfabe 
Deva – İlaç 
Barış- Sulh 
Resim- Fotoğraf 
Çabuk – Tez 
Araç – Vasıta 
Sıfat-Önad 
Ad-İsim 
Muallim-Öğretmen 
Duru-Berrak 
Meydan-Alan 
Deprem-Zelzele 
Gezmek-Seyranetmek 
Fakir-Yoksul 
Cet- Ata 
Hatıra-Anı 
Doktor-Hekim 
Cevap-Yanıt 
Veteriner-Baytar 
Yıl-Sene 
İhtiyaç-Gereksinim 
Abide-Anıt 
Okul- Mektep 
Hekim- Doktor 
Ulu- Yüce 
Hatıra- Anı 
Hediye- Armağan 
Yıl -Sene 
Misafir- Konuk 
Sevinçli-Neşeli 
Cimri-Pinti 
Irmak-Nehir 
Dost-Arkadaş 
Vazife-Görev 
Hasret-Özlem 
Emniyet-Güven 
Çağrı-Davet

Sene-Yıl 
Traktör -Motor 
Ayakkabı-Kundura 
Matem-Yas 
İmtihan-Sınav 
Rüştiye---Ortaokul 
Yetenek---Kabiliyet 
Uygarlık---Medeniyet

0
2013-02-12T22:33:23+02:00

Eş Anlamlı

kılavuz – rehber
güçlü – kuvvetli
değerli – kıymetli
beyaz – ak
öykü – hikâye
duygu – his
yıl – sene
konuk – misafir
bencil – egoist
ayrım – fark
ayrıntı – detay
öğretmen – muallim
öğrenci – talebe
dil – lisan
görev – vazife
sınav – imtihan
ad – isim
dize – mısra
deneyim – tecrübe
armağan – hediye
yanıt – cevap
yanlış – hata
soru – sual
uslu – akıllı
okul – mektep
sözcük – kelime
basınç – tazyik
kişi – şahıs
gezi – seyahat
gezgin – seyyah
özverili – fedakâr 

                               Al bakalım Öğrenmiş Olursn

0