Cevaplar

2015-07-21T12:15:43+03:00
Siyasi birlik yokdu put pereslik yaygın idi siyasi bosluk vardı ve insana deger verilmezdi ii odevler

0
2015-07-21T14:01:37+03:00
Peygamberimiz 571 de Mekke’de dünyaya gelmiştir. O doğduğu sırada Mekke herhangi bir devlete bağlı değildi. İnsanlar ise putlara tapıyordu. Hz. İbrahim’in dinine bağlı az bir insan topluluğu vardı. Bu döneme Cahiliye dönemi denmektedir.Hz. Peygamberin doğduğu zamanlarda Sasaniler ve Doğu Roma imparatorluğu Arap yarımadasını  etkisi altına almıştır. Arap kabileleri ise hiçbir zaman bu devletlere bağlı olmamışlardır. Sadece aralarında ticari ilişkiler bulunmaktaydı.Peygamberimiz İslamiyeti yaymadan önce Araplar putlara tapıyordu. 360 tane put vardı. Her kabilenin ayrı bir putu, her put için ayrı özel bir gün vardı. Bazen insanlar acıktığında yapılan putları yiyorlardı.Cahiliye döneminde okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça düşüktü. Etik olmayan davranışlar sergilenmekteydi. hırsızlık. soygunculuk. içki. kumar başlıca yanlışlardı. Ayrıca kadınlara hiç değer verilmez, bir erkek birden fazla kadınla evlenir ve kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. İşte böyle bir dönemde alemlere rahmet Peygamber Efendimiz gönderilmiştir.
0