Cevaplar

2013-02-12T23:52:56+02:00

Petrol rafine­rilerinde, kuyulardan çıkarılan ham petrolün arıtılmasında "ayrımsal damıtma" denen bu yöntem uygulanır. Çünkü ham petrol, kayna­ma noktaları farklı birçok maddenin karışımı­dır. Ayrımsal damıtma uygulandığında, önce oldukça düşük sıcaklıklarda çıkan buharların yoğunlaştırılmasıyla normal benzin, süper benzin ve uçak benzini gibi petrol ürünleri elde edilir; daha sonra sıcaklık yükseldikçe gazyağı, sıvı makine yağları, parafin, katı makine yağları (gresler), mazot ve vazelin gibi petrol türevleri ayrılır. Damıtma sürecin­den geriye kalan artık da asfalt, yapımında kullanılan bitümdür.
Kömür katranının damıtılmasıyla da benzol, kreozot gibi bileşikler ve çeşitli antiseptikler elde edilir. Ama önce kömürden katranı ayırmak için gene bir tür damıtma işlemi gereklidir. Bu aşamada taşkömürü, içine hava girmeyecek biçimde yapılmış büyük fırınlarda ısıtılır. Çıkan gazlar bir yerde toplanarak yoğunlaştırılınca katran ve su elde edilir; fırında kalan artık ise kokkömürüdür. Aynı işlem oduna uygulandığında çıkan gazlardan alkol, asetik asit ve aseton elde edilir, geriye odunkömürü kalır.

2 3 2