Cevaplar

2013-02-13T00:24:34+02:00
Memlûk Devleti yıkıldı. Suriye, Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Halifelik Osmanlılara geçti. Osmanlılar İslam dünyasının siyasi lideri haline geldi. Osmanlı hazinesi altınla doldu. Baharat Yolu Osmanlıların kontrolüne geçti. Venedikliler Kıbrıs için Memlûklere ödedikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladılar. Osmanlıların Doğu Akdeniz'deki etkinliği arttı.

Yavuz Sultan Selim 1520'de öldü; yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti.

0
2013-02-13T00:26:33+02:00

• Bu nedenlerle sefere çıkan Yavuz Sultan Selim Memlûk Ordusu ile Mercidabık Savaşı‘nı(1516) yaptı. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı.Bu savaşla;
• Suriye Filistin ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı.
• Bir yıl sonra Yavuz Sultan Selim orduları ile Sina Çölü’nü geçerek Mısır’a girdi. Memlûk ordusu ile yapılan Ridaniye Savaşı‘nı (1517) kazandı. Kahire’ye girerek Memlûk Devleti’ne son verdi.

0