Cevaplar

2013-02-13T12:13:12+02:00

Modern fizikklasik fizik ile tanımlanamayan olayları açıklamak üzere ortaya atılmış teorilerin tümüdür. Einstein'ın özel görelilikkuramından, Max Planck'ın kara cisim ışıması kuramına; Schrödinger'in kedisindenkuark ve bozonlara kadar herşey modern fizik adı altında buluşur.


Fizik günümüzde iki temel alana ayrılır ve bu ayrım ilgilendikleri büyüklükle ilgilidir. - İlki klasik fizik, Newton mekaniği ya da Newtonian fiziktir. Hepsi aynı fiziktir. - Newton fiziği 1687’de Newton’un Principia/İlkeler adlı eseri ile ortaya çıkmıştır. - Klasik fiziğin başlangıcı Isaac Newton (1643-1727) ve daha sonra ardından gelen James Maxwell (1831-1879) ile Albert Einstein'ın (1879-1955) çalışmalarına dayanır.


- Newton’un klasik fiziğine göre, herhangi bir düzeneğin başlangıç durumu belli ise, daha sonraki bütün durumları büyük bir doğrulukla önceden tanımlanabilir. Bu belirlenimci (determinist) düşüncedir ve buna göre bütün sonuçlar mutlaka sebepler tarafından belirlenir. Bu belirlenme de önceden tahmin edilebilir.

5 4 5
2013-02-13T12:13:42+02:00

MODERN FİZİK :
20.yüzyılın başlarında ( ilk 30 yıl ) iki yeni gelişme oldu.Bunlar kuantum teorisi ve rölativite teorisiydi.Bunlar kendilerinden önceki buluşları açıklayabilmelerinin yanı sıra yeni keşiflere de imkan sundular.Fiziği bugün ki durumuna değiştirip taşıdılar.

4 3 4