Cevaplar

2013-02-13T13:53:11+02:00

KİRLETİCİLER : KÜKÜRT OKSİTLER : en yaygınlarından biridir. Genel olarak termik santrallerin elektrik üretmek amacıyla kullandıları yakıtların emisyonlarının, çevreye yayılmasıyla oluşmaktadır.

AZOT OKSİTLER : taşıt egzosları ana kaynağını oluşturmaktadır.

ASİT YAĞMURLARININ ETKİLERİ : 
1- toprağın kimyasal yapısını değiştirmekte, biyolojik yapısını bozmaktadır.
2- topraktaki elementleri kalsiyum, magnezyum vb. topraktan yokolmakta dolayısıyla zirai açıdan toprağın kalitesi ve verimliliği azalmaktadır. 

Ülkemizde özellikle asit yağmurları yüzünden etkilenen yerlerimizin başında Samsun- gelemen, Muğla- yatağan, Murgul-göktaş, gelmektedir. SONUÇ : Sanayileşmenin getirmiş olduğu rahatlığı sonuna kadar yaşamamız bizim çevreye karşı olan görevlerimizi ihmal etmemiz anlamına gelmemelidir. Duyarsızlık beraberinde ciddi ve geri dönülemez sorunları getirecektir. Katalitik konvertörlü arabaları kullanmak, arabamızın egzos emisyon ölçümlerini düzenli yaptırarak belirlenen limitler arasında kalmasına dikkat etmek, olabildiğince toplu taşım araçlarını kullanmak, enerji tüketiminde verimliliği ön plana çıkarıp, gereksiz israfın önüne geçebilmek, çevre konularında daha hassas olup bu konuda kurulan organizasyonlara destek vermek, kısacası bilinçlenmek, bireysel olarak yapabileceklerimize birkaç örnek teşkil edebilir. Genel bir söz olmasına rağmen, bu Dünya'nın atalarımızdan devraldığımızı ve çocuklarımıza miras bırakacağımızıda unutmamak gerekir. KAYNAKLAR : www.meteor.gov.tr

1 2 1