Cevaplar

2012-10-08T19:48:43+03:00
Mutasyon Konu Anlatımı

 

 

Canlılarda kalıtım materyalinde meydana gelen değişikliklere mutasyondenir. Mutasyon meydana gelen gene mutant gen denir.

Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon sadece o bireyi etkiler, döle aktarılmaz. Üreme ana hücrelerinde ve üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar döle aktarılabilir.

Yüksek sıcaklık, pH, bazı kimyasal maddeler ve radyasyon mutasyona neden olan etkenlerdir.

a. Kromozom sayısı mutasyonları

Otozom ve gonozomlarda ayrılmama sonucunda kromozom sayısı değişir. Canlının kromozom sayısı artar veya azalır. Ayrılmama sonucu oluşan gametlerin döllenmesi sonucu 2n – 1, 2n + 1, 2n – 2, 2n + 2 gibi kromozom taşıyan bireyler oluşur.

b. Kromozom yapısı mutasyonları (Gen mutasyonu)
Kromozom üzerinde dizilmiş olan bazı genlerin koparak kaybolması, veya aynı yere ters dönüp yapışması ya da başka bir kromozoma yapışması, diğer kromozomlardaki genlerle yer değiştirmesi (krossing – over) kromozom yapısının değişmesine neden olur.

c. Nokta mutasyonu
Genotipteki gen sayısının ve kromozomdaki yerinin değişmeden, nükleotid diziliminin, sayısının veya oranının değişmesidir. Genin baz sırası veya AT/GC oranı değişir.Bu durum gene ait proteinin tamamen kaybolmasına ya da etkisinin azalmasına neden olur.

Adaptasyon Nedir?

      ADAPTASYON

      Bir canlının belli bir çevrede yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüne  ( uyum sağlamasına )   adaptasyon denir.     

 


Aynı türe ait olsa bile bazı canlılarda yaşam alanlarına göre farklılıklar olabilir. 
• Soğuk bölgelerde yaşayan tilkilerin kulak ve burunları soğuktan etkilenmemek için sıcak bölgede yaşayanlara göre daha küçük olması.

 

Bir canlının yaşadığı ortama uyum sağlayarak yaşam ve üreme şansını artırmak için genetik yapısında meydana gelen değişikliklere adaptasyon
denir.

 

• Kutuplarda yaşayan ayıların yağ oranı ekvatorda yaşayanlara göre çok fazladır.
• Kutuplarda yaşayan ayıların burun ve kulakları daha küçüktür.
• Kutuplarda yaşayan ayıların beyaz , ekvatordakilerin siyah tüylü olması.
• Çöl farelerinin uzun kuyruklu ve geniş vücutlu olmaları.
• Kaktüslerin yapraklarının zamanla diken şeklini alması.
• Bukalemun ve ahtapotun kendini korumak için renk değiştiriyor olması.
• Çölde yaşayan develerin kum fırtınalarından etkilenmemek için kulak ve burunlarının kıllı olması 
 

1 1 1