Cevaplar

2013-02-13T14:16:59+02:00

PROGRAMLAMA NEDİR?

Program nedir? Ya da "yazılım nedir?" gibi sorulara, "bilgisayarın donanım kısmına yaşam veren komutlardır" gibi yanıtlar verilir. Burada vurgulanan; eğer bilgisayarda bir işi yapacaksak, onu gerçekleştirmek için program yazmamız gerekir. Örneğin, derslerimizin kayıtlarını ve notlarımızı tutmak istiyorsak ya da müşterilerimizin kayıtlarını tutmak istiyorsak bir programa gereksinimimiz var. Bunu Microsoft Excel gibi bir program aracılığıyla da yapabilirsiniz. Ancak program yazabilmek, bu işler için özel bir çözüm ya da uygulama geliştirmek anlamına gelir. İşte bu nedenle da yazılım yerine daha çok uygulama geliştirme (development) terimi kullanılır. 

Buradan "programı nasıl yazacağız?" sorusu akla gelir. Program, öncelikle bir işletim sistemi ya da platform için yazılır. Örneğin Windows XP için yazılan bir program Linux işletim sisteminde çalışmayacaktır. Platformun ardından programın yazılacağı dil seçilir. Örneğin Visual Basic ya da C++ gibi. Bu diller, bizim program yazmamızı sağlarlar. Bizim anlaşılabilir şekilde program geliştirmemizi ve geliştirdiğimiz programı bilgisayarın doğrudan çalıştırabileceği makine diline çevirirler. İşte, kabaca bu sürece programlama denir. 

 

Microsoft Excel Nedir?
Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan bir uygulama programıdır. 
Excel ile, verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özetler hazırlayabilir, istenilen verilere ulaşabilir, sıralayabilir, sorgulayabilirsiniz.
Excel'de veriler, açılan dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı "xls" dir.

 

İŞLEM ÖNCELİĞİ

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemlerinden bir kaçının birlikte bulunduğu rasyonel sayılarda işlemler, aşağıdaki sıraya göre yapılır.

1. Parantezler ve kesir çizgisi işleme yön verir.

2. Üslü işlemler varsa sonuçlandırılır.

3.Çarpma - bölme yapılır.

4.       Toplama - çıkarma yapılır.

Toplama ile çıkarma ve çarpma ile bölme kendi arasında öncelik taşımaz.

Özellikle çarpma ile bölmede öncelik söz konusu ise bu, parantezle belirlenir.                   

0
2013-02-13T14:24:12+02:00

Programlama

Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca herşeydir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Programlama, bir proglamlama dilinde yapılır. Bu programlama dili Java ve C# gibi yûksek seviyede bir dil olabileceği gibi C, assembly ve bazı durumlarda makine dili de olabilir. Yazılan kaynak kodu genellikle bir derleyici ve bağlayıcı yardımıyla belirli bir sistemde çalıştırılabilir hale getirilir. Ayrıca kaynak kodu, bir yorumlayıcı yardımıyla derlemeye gerek duyulmadan satır satır çalıştırılabilir.Derleyici, yazılan programları okuyup içerisinde mantıksal veya yazınsal hatalar olup olmadığını bulan, bulduğu hataları kullanıcıya göstererek programın düzeltilmesine yardım eden, hata yoksa programı çalıştırıp sonucunu gösteren, ayrıca çeşidine göre pek çok başka özelliği barındırabilen (bir değişkenin üzerine mouse ile gelindiğinde değişkenin özelliklerini gösterme, fonksiyonun üzerine gelindiğinde kod içerisinde fonksiyonu bulup yazıldığı satıra gidebilme, kodların daha kolay okunabilmesi için etiketler yardımıyla kodları toparlayacak bölgeler oluşturabilme...) birer platformdur. Programcılar genelde programlamayı gerçek hayata benzetirler. Bir program yazmak veya bir problemi çözmek için öncelikle komutları unutmak ve çözümü gerçek hayatta yapıyormuş gibi düşünmek gerekir onlara göre. Komutlar sadece araçtır.

Programlama dili de diğer ülke dilleri gibi "dil" olarak kabul edildiği için; bu tür dilleri çok fazla kullanmak ana dilimizi bile unutturabiliyor

 

İŞLEM ÖNCELİĞİ

 

Matematik dersi dediğimiz zaman aklımıza birçok konu ve birçok farklı işlem gelebilmektedir. Bu işlemler neler dediğimiz zaman elbette ki çarpma ya da toplama değil. Rasyonel sayılar, ondalık sayılar ya da cebirsel ifadeler gibi konular, içerisinde birçok farklı hesap ve konudan kesitleri içerebilmektedir. Bu derste başarılı olabilmek için ilkokul yıllarından gelen sağlam bir temel çok önemlidir. Nasıl bir temel diyecek olursanız, ilkokul yıllarından oturtulmuş ve öğrenciye empoze edilmiş matematik sevgisi, ilerleyen dönemlerde büyük faydaları beraberinde getirebilir.

Matematik’te işlem önceliği son derece önemlidir. Her konu, kendi içerisinde birçok farklı işlem gerektiriyor ve bu nedenle matematiğin her alanında bilgi sahibi olup, işlem önceliği sırasını takip ederek son derece hızlı bir şekilde doğru sonuca ulaşabilmeniz mümkün olacaktır. Örnek verecek olursak; Tamsayılarda işlem önceliği her zaman parantez içine aittir. Daha sonra işlem sırasına göre çarpma veya bölme yapılır. Son olarak da  işlem sırasına göre toplama veya çıkarma yapılır. İçinde üs veya kök barındıran terimler işlem önceliğinde ilk sırada ele alınır. Matematik dersinin her alanında bu tip işlem öncelikleri mevcuttur.  Öğrencilerin matematik sınavlarında yaptıkları hataların en başında ‘İşlem önceliği ‘ gelir. Öğretmenler, matematik konusunda öğrencilere her zaman ilk aşamada işlem önceliğini öğretirler ki, daha kısa sürede kesin sonuçlar elde edilebilsin.

İstanbul’da matematik dersinden özel ders isteyen öğrencilerin hemen hemen tamamın işlem önceliği konusunda eksikleri olduğunu görüyoruz. Lise düzeyinde bu konunun hızlı bir şekilde bertaraf edilmesinin yolu özel dersten geçmektedir. Okul öğretmeni tekrar bu konulara geri dönmeye çalışırsa müfredatı yetiştiremeyeceğinden bu tip bir tekrara girişmez. İstanbul’da matematik özel ders almak isteyen öğrenciler iletişim bölümünden bize ulaşabilirler

 

EXCEL Nedir:

 

Excel: Ofis paketinin bir parçasıdır. Bu programda çeşitli tablolar, grafikler ve otomatik formül hesaplamaları yapılabilir. 

1 5 1