Cevaplar

2013-02-13T14:38:22+02:00

1- Bütün canlılarda görülür
2- 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülür
3- 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur
4- Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) yani kromozom yapısına sahiptir ve birbirinin tıpa tıp aynısıdır
5- Yaşam boyu devam eder (Zigotun oluşumundan, ölüme kadar devam eder)
6- Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez, sabit kalır
7- Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar
8- Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan (kalıtsal özellikleri değiştirmeden) türün devamını sağlar
9- Mitoz bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye hazırlık dönemi (interfaz) geçirir
10- Çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplâzma bölünmesi (sitokinez) olarak iki aşamada gerçekleşir

0